Geloof je dat ook?

Geloof je dat ook?@geloofjedatook

1 follower
Follow

2024 episodes (7)

Pinksteren
Ep. 07

Pinksteren

Weet jij waarvoor wij Pinksteren vieren en waarom dat zo een belangrijk moment is om erbij stil te staan?

Wat is de natuurlijke mens
Ep. 06

Wat is de natuurlijke mens

Introductie: De podcast begint met de introductie van het onderwerp: de natuurlijke mens en waarom deze als vijand van God wordt beschouwd. De Natuurlijke Mens: De natuurlijke mens wordt gekenmerkt door egoïsme en een focus op materiële en lichamelijke behoeftes. Hij denkt voornamelijk aan zichzelf, wat ten koste kan gaan van anderen en hem afleidt van geestelijke zaken. Invloed van Satan: Het verschil tussen de natuurlijke mens en de invloeden van Satan wordt besproken. Satan speelt in op de zwakheden van de natuurlijke mens door verleidingen aan te bieden, zoals geuren, beelden, en andere zintuiglijke prikkels. Test op Aarde: Het leven op aarde wordt gezien als een test waarbij mensen zowel de natuurlijke mens als het goddelijke in zich hebben. Deze twee kanten strijden voortdurend met elkaar, en de natuurlijke mens trekt ons vaak weg van spirituele groei. Dagelijkse Strijd: De strijd met de natuurlijke mens is een dagelijkse uitdaging die vraagt om bewustzijn en actie. Praktische manieren om de natuurlijke mens te beheersen zijn gebed, schriftenstudie, vasten, en regelmatig deelnemen aan het avondmaal. Hedendaagse Openbaring: Naast oude schriften is hedendaagse openbaring essentieel om te begrijpen hoe we nu de verleidingen en uitdagingen kunnen weerstaan. De hedendaagse openbaring biedt specifieke, actuele richtlijnen en inspiratie. Visuele Herinneringen: Het hebben van visuele herinneringen zoals schilderijen of afbeeldingen van Christus in huis kan helpen om gefocust te blijven op het goddelijke. Deze visuele reminders dienen als dagelijkse triggers om aan geestelijke zaken te denken. Praktische Voorbeelden: Voorbeelden uit het dagelijks leven, zoals de vergelijking met een virusscanner, benadrukken het belang van voortdurende geestelijke updates en alertheid. Net zoals een virusscanner up-to-date moet blijven om effectief te zijn, moeten wij ook voortdurend onze geestelijke staat bijwerken door gebed en andere spirituele praktijken. Conclusie: Bewustzijn van de natuurlijke mens en het voortdurend streven naar een focus op Christus helpt om deze innerlijke strijd te winnen. Het dagelijks updaten van je geestelijke “virusscanner” door gebed, studie, en andere geestelijke praktijken is cruciaal om weerstand te bieden aan verleidingen en spiritueel te groeien.

Uw naaste liefhebben
Ep. 05

Uw naaste liefhebben

Wij bespreken het tweede grote gebod: je naaste liefhebben. Wie zijn je naaste en hoe kunnen we al onze naaste liefhebben.

Bidden
Ep. 04

Bidden

Onze kijk op bidden. Hoe belangrijk is het en wat praktische zaken.

Plan van zaligheid
Ep. 03

Plan van zaligheid

Waar komen wij vandaan, wat doen wij hier en waar gaan wij heen. Basis uitleg.