Bidden
Ep. 04

Bidden

Episode description

Onze kijk op bidden. Hoe belangrijk is het en wat praktische zaken.

Download transcript (.srt)
0:00

Hé, Raphael.

0:02

We zijn er weer.

0:03

Koos, welkom.

0:04

Yes.

0:04

Leuk man.

0:05

Welkom iedereen.

0:06

Welkom luisteraars.

0:07

Bedankt voor het luisteren van de vorige podcast.

0:09

Mocht je opmerkingen hebben.

0:10

O ja, wat is ons mailadres ook alweer?

0:18

geloofjedatook.nl Nou, geweldig toch.

0:20

Dus blijf vooral reacties sturen.

0:25

Vinden we hartstikke tof.

0:26

Leuk dat we zoveel luisteraars hebben.

0:29

Echt niet normaal, hoeveel reacties je krijgt.

0:31

Dat is echt leuk, hè?

0:32

Dat is echt superleuk.

0:34

Het leukste vind ik om met jou gesprekken te voeren.

0:37

Dat vind ik gewoon heel tof.

0:39

En ik kijk ook met veel plezier terug op alle podcasts die we al hebben gemaakt.

0:43

Ik luister soms af en toe ook gewoon zelf terug.

0:45

Ja, die vind ik ook leuk, hoor.

0:46

Ik heb wel een keer met mijn oudste zoon terug geluisterd.

0:51

En wat hij wel tegen me zei is...

0:53

Papa, je zegt veel te veel ja.

0:54

Echt waar?

0:55

Ja.

0:56

Oh, oké.

0:57

Nou, ik zal mijn...

0:58

mijn zoon eens vragen om te luisteren.

0:59

Kijken wat hij ervan vindt.

1:01

Maar goed.

1:02

Maar vandaag heb ik een onderwerp wat wel dicht aan mijn hart ligt.

1:07

Ja.

1:08

En dat is bidden.

1:08

Bidden?

1:09

Oh, ik hou van bidden ook.

1:11

Dus dat komt goed uit.

1:12

Ik vind het leuk om het over bidden te hebben.

1:15

Ik vind het echt een onderbelicht onderwerp.

1:20

Oké, onderbelicht?

1:23

Hoe bedoel je?

1:24

Onderbelicht?

1:24

Ik moet toch te weinig aandacht aangeven aan...

1:27

Ah.

1:30

Hoe belangrijk het gebed eigenlijk wel niet is.

1:33

Oké.

1:34

En de uitvoering.

1:38

Ja, ik snap jou.

1:40

Ik snap jou wel.

1:42

Ja.

1:43

Nee, daar kan ik wel in meestemmen.

1:47

Ik denk, bidden is echt superbelangrijk.

1:50

Voor mij dan, hè.

1:50

En ik hou van bidden.

1:53

Dus ik weet niet hoe andere mensen daarin staan.

1:56

Maar ik bid elke dag.

1:58

En ook meerdere.

1:59

Ja, eigenlijk door de dag heen.

2:00

En ik begin mijn dag met een gebed.

2:03

Ik weet niet hoe jij dat doet.

2:05

Niet altijd.

2:07

Oké.

2:07

Nou, daar kunnen we het eens even over hebben.

2:09

Daar kunnen we wel een verbetering in plaatsvinden.

2:11

Ja, oké dan.

2:12

Maar bidden is communiceren met hemelsvader.

2:16

Ja, dat is bidden.

2:17

Oké, maar ik denk ook al dat daar veel mensen een fout mee maken.

2:21

Oké.

2:22

Is dat ze denken dat ze bidden naar Jezus Christus.

2:24

O, ja.

2:26

Oké.

2:26

Dat is goed dat je dat zegt.

2:28

Ja, want we bidden tot hemelsvader.

2:31

En dat doen we in de naam van Jezus Christus.

2:34

Omdat, ja, Christus is onze voorspraak bij hemelsvader.

2:39

Dankzij Christus kunnen we ook terugkeren bij ons hemelsvader.

2:44

Maar het is de bedoeling, dat zegt Christus ook, bid tot de vader in mijn naam.

2:49

Dat is wat hij ons heeft gevraagd om te doen.

2:51

En van wie krijgen we antwoord?

2:53

Ja, dat is een goeie.

2:55

Van de Heilige Geest.

2:56

Ja, van de Heilige Geest.

2:57

Ken de Heilige Geest.

2:58

Ja, want in normaliteit krijgen we geen antwoord van hemelsvader of van Jezus

3:02

Christus namelijk.

3:03

Nee, nee.

3:04

Dus we krijgen een antwoord van de Heilige Geest.

3:06

Er zijn mensen die hebben wel antwoord gekregen van hemelsvader of Jezus Christus

3:11

of van beide.

3:12

Maar als hemelsvader een antwoord geeft, dan is het eigenlijk ook alleen maar, dit

3:16

is mijn zoon, hoor hem.

3:18

Ja, maar ook dan kan je dat alleen ontvangen door de Heilige Geest.

3:23

Om in de zo een staat te komen.

3:24

Ja, want anders...

3:26

In de...

3:28

...naar bijheid te zijn van hemels vader...

3:30

...in zijn heerlijkheid.

3:31

Dat kan alleen als je bent vervuld van de heilige geest...

3:34

...of als de heilige geest bij je is...

3:35

...of hoe dat precies heet of werkt.

3:37

Maar de heilige geest is superbelangrijk.

3:39

Nu is het wel zo dat het is één godheid.

3:42

Ja.

3:43

Met één doel.

3:45

Bedoel je één god of één godheid?

3:47

Eén godheid, dus niet één persoon.

3:49

Nee, niet.

3:50

Er zijn drie personen.

3:51

Dus drie goden.

3:53

Ja, drie goden.

3:54

God de Vader.

3:55

Ja.

3:56

Jezus Christus.

3:57

Jezus Christus en God.

3:58

Heilige geest.

3:59

Dus met z'n drieën, dus drie goden...

4:00

...zijn ze samen één godheid.

4:02

Nu moet ik zeggen...

4:02

...het leuke onderwerp van de podcast...

4:04

...heilige geest.

4:05

Want wie is hij?

4:07

En waarom hoort hij tot de godheid?

4:09

Hoezo hij?

4:09

Zij.

4:10

Waarom is het geen zij?

4:11

Misschien is het wel een zij.

4:11

Wie weet.

4:13

Moet ook nog een lichaam krijgen...

4:14

...want het is namelijk een geest.

4:15

Dus die moet ook nog een keertje...

4:16

...naar deze aarde komen.

4:17

Ah, daar kunnen we het een keer over hebben.

4:18

Maar nu eerst even bidden, hè?

4:19

Ja, zeker.

4:20

Niet laten afleiden.

4:21

Niet veel tijd, hè?

4:22

Nee, we hebben niet veel tijd.

4:26

Nee, maar dat klopt.

4:27

Maar drie goden...

4:29

Ja, dus we bidden naar hem als vader...

4:30

...in de naam van Jezus Christus...

4:32

...en ze krijgen antwoord van de heilige geest.

4:33

Oké, mooi.

4:34

Ja?

4:35

Ja.

4:35

Ben je ook mee eens?

4:36

Geloof je dat ook?

4:37

Dat geloof ik.

4:38

Ja, dat geloof ik.

4:41

Dan is het zo dat...

4:42

...als wij dus...

4:46

...waar ik...

4:48

...een dingetje waar ik me persoonlijk aan stoor...

4:50

...maar dat is mezelf, hè?

4:52

Aan het functioneel bidden...

4:55

...dat is dat...

4:58

...als je een persoonlijk gebed hebt...

5:00

...daar kan je alles in zeggen.

5:01

Dat is voor jou persoonlijk.

5:02

Dat mag je zo lang doen als je wilt.

5:06

Mijn advies is zelfs...

5:07

...om daar heel lang over te doen.

5:09

Pak af en toe een keer een moment...

5:11

...om te zeggen van...

5:11

...ik ga nu communiceren met hemelsevader...

5:16

...ongeacht de tijd.

5:17

Neem er echt de tijd voor.

5:19

En dan kan je namelijk ook proberen te luisteren...

5:21

...in plaats van...

5:22

...alleen maar je riedeltje opzeggen.

5:24

Wat vaker.

5:25

En dan heb je gebeden...

5:29

...die je dus niet persoonlijk doet...

5:30

...maar die je gezamenlijk doet.

5:31

Met je gezin of met een hele grote groep.

5:35

Dat je dat doet.

5:37

Voor je gezin...

5:38

...dan kan je dus ook bidden voor je gezin.

5:40

Dat doe je vaak dan ook.

5:42

Dat doe ik.

5:43

Ik heb ook gebed samen...

5:46

...met mijn kinderen alleen.

5:47

Dus niet met allen, maar individueel.

5:50

Voor het slapengaan.

5:52

En dan bid ik dus ook voor mijn kind.

5:54

Ja.

5:56

En als ik een gezinsgebed heb...

5:57

...bid ik ook voor mijn gezin.

5:59

Maar als ik een groter gebed heb...

6:03

...dan bid ik dan niet voor...

6:04

...ja, ik bid dan dat...

6:07

...dat de Heilige Geest aanwezig mag zijn...

6:09

...en dat wij dat met z'n allen kunnen voelen.

6:11

Ja.

6:11

Eigenlijk is dat het belangrijkste van het gebed.

6:14

Om de Geest uit te nodigen.

6:15

Ja.

6:16

Meer hoef je er bijna niet...

6:19

...te vermelden.

6:20

Nee, dus functioneel...

6:22

...bidden.

6:23

Bijvoorbeeld aan het einde van de vergadering...

6:24

...kun je vragen...

6:26

...om iedereen veilig thuis...

6:28

...over te waken dat iedereen veilig thuis kan komen.

6:30

Ja.

6:31

Maar ik vind niet dat je...

6:34

...hele lang door moet gaan...

6:35

...met allemaal dingen te hoeven benoemen...

6:38

...die niks te maken hebben met de vergadering waarvoor je bidt.

6:40

Dat is waar.

6:41

Dat is waar.

6:42

Ik zei van...

6:43

...ja, je hoeft alleen maar te bidden voor de Heilige Geest...

6:45

...maar je kunt natuurlijk ook samen bidden...

6:47

...voor iemand die...

6:48

...die...

6:50

...iets moeilijk heeft...

6:51

...of die ziek is...

6:53

...of die...

6:53

...dus je kunt...

6:55

...want het gebed is best wel krachtig...

6:56

...als je samen gaat bidden...

6:58

...voor iemand die...

7:01

...waarvan je denkt van...

7:03

...ja, die Gods hulp nodig heeft...

7:05

...dan kun je daar samen wel voor bidden.

7:07

Ja, maar dan vind ik wel dat ook iedereen...

7:09

...van op de hoogte moet zijn.

7:10

Dus als jij bidt en jij zegt...

7:13

...ik kan je Jantje beter maken...

7:16

...want niemand weet dat Jantje ziek is...

7:17

...bijvoorbeeld.

7:18

Ik vind dat sowieso dat we niet moeten gaan vragen...

7:21

...om Jantje beter te maken.

7:24

Ik denk dat we beter kunnen vragen aan Hemelsvader...

7:28

...om de mensen die daarvoor zijn...

7:32

...of onszelf...

7:34

...om onszelf open te stellen...

7:35

...dat wij wat voor Jantje kunnen gaan doen.

7:39

Want Jantje...

7:45

Jantje...

7:45

...Hemelsvaarder weet ook wel dat Jantje ziek is...

7:47

...en hopelijk bidt Jantje ook zelf wel...

7:49

...dat die beter mag worden.

7:53

Maar dan vind ik dat wij dan moeten zeggen...

7:56

als we er zelf bidden voor Jantje...

7:58

dus voor een grote groep...

8:01

dat we dus open mogen staan van...

8:03

wat kunnen wij voor Jantje betekenen?

8:05

Ja, oké.

8:07

Ik bid wel altijd met in mijn achterhoofd...

8:10

dat Gods wil is voor mij het belangrijkste.

8:16

Dus dat...

8:18

Ik bid best wel.

8:19

Bijvoorbeeld als jij ziek bent...

8:20

dan bid ik voor jou dat ik hemelse vader vraag...

8:23

om jou te zegenen...

8:24

zodat jij weer kan genezen...

8:26

dat je weer beter kan worden.

8:27

Maar daar zal ik ook altijd bij vermelden...

8:30

maar weet je, lief vader...

8:32

het gaat er niet om wat ik wil...

8:34

maar wat u wil.

8:35

Dus ik hoop dat u ook wil...

8:39

dat Raphael beter wordt.

8:41

En als dat zo is...

8:42

maak hem alsjeblieft beter.

8:44

Maar u wil geschieden hier op aarde.

8:46

Net als in de hemel.

8:47

Dus dat is voor mij altijd heel belangrijk.

8:49

Al mijn gebeden.

8:49

Zal ik dat ook bijna altijd in mijn achterhoofd houden.

8:53

Maar als je het dan wel doet...

8:56

aan de ene kant ben ik het toch wel met je eens...

8:58

dat je het dan wel specifiek houdt.

9:00

En niet algemeen gooit.

9:02

Dus als...

9:03

ik bid voor alle zieken in de wereld.

9:06

Je kent ze wel bij naam.

9:09

Oké.

9:09

Dat is super algemeen.

9:12

En dat op zich zouden we...

9:14

veel meer uit het gebed kunnen halen.

9:16

Veel meer uit het hart.

9:17

Uit het hart.

9:18

Maar je zegt van...

9:19

hé, wij willen...

9:20

wie willen allemaal bidden voor...

9:22

nou, Jantje dan.

9:23

Weet je wel?

9:24

En dan gaan we...

9:25

omdat we...

9:26

dat verlangen van ons hart is...

9:28

om voor Jantje te bidden.

9:30

Hemelse Vader te vragen van...

9:31

hé, is het ook uw wil dat Jantje beter wordt?

9:34

Maar wij houden van Jantje.

9:36

We houden ook van u, Hemelse Vader.

9:38

Als het uw wil is...

9:39

maak hem alsjeblieft beter.

9:40

Ja.

9:41

Want ja, wij zouden het fijn vinden...

9:43

dat Jantje beter wordt.

9:45

Want dan gaat het gewoon weer goed en beter met Jantje.

9:48

En dan is iedereen weer...

9:49

weer blijer.

9:51

Ja, vind je dat dan...

9:52

dat dat in een avondmaalsvergadering...

9:55

gezegd moet worden, dat gebed?

9:58

Nou, eigenlijk...

9:59

maken wij als kerk...

10:01

als we het over de kerk dan hebben...

10:03

veel te weinig gebruik van de mogelijkheid...

10:05

om met elkaar echt heel specifiek...

10:08

in een bepaalde groep...

10:09

van degene die daar...

10:11

naar verlangen, voor iemand te bidden.

10:13

Dat wordt eigenlijk niet in de kerk gedaan.

10:15

En dat doen we...

10:16

eigenlijk ook niet bij ons.

10:19

Niet in de kerk gebouwen, in het tempel.

10:21

In het tempel dan weer wel, ja.

10:23

Alleen dan is het ook vrij algemeen...

10:26

hoe daar gebeden wordt.

10:29

Ja, dus...

10:30

ik vind dat in vergaderingen...

10:32

dat er kort en krachtig gebeden moet worden...

10:35

specifiek voor die vergadering.

10:37

Ja, voor die vergadering.

10:38

Wat is het doel van de vergadering?

10:41

Geest uitnodigen.

10:42

Geest uitnodigen.

10:44

En waarom de geest?

10:45

Dat die geest je mag inspireren.

10:47

En dat we vooral ook mogen...

10:50

ja, begrijpen...

10:51

Inspiratie krijgen.

10:52

Inspiratie krijgen, maar ook begrijpen...

10:53

wat Gods wil dan is voor ons.

10:57

Vaak zitten we in een vergadering...

10:59

om bijvoorbeeld...

11:01

bij te dragen aan de opbouw...

11:03

van Gods Koninkrijk hier op aarde.

11:05

Wordt dat ook wel heel mooi genoemd.

11:06

En dat is dan heel mooi om uit te vogelen van...

11:09

wat wil God eigenlijk...

11:12

dat ik doe?

11:13

Hoe kan ik een bijdrage leveren?

11:15

Daar ben ik naar op zoek.

11:17

Dus daar bid ik dan ook...

11:19

ook graag voor.

11:20

Geef me het inzicht...

11:23

inspiratie door de Heilige Geest.

11:25

Die geeft me dat meestal.

11:28

Wat ik trouwens ook wel mooi vind...

11:29

is dat...

11:33

de roemhoorigheid...

11:34

dat tijdens toespraken...

11:36

of als er gesproken wordt...

11:39

dat er altijd wel wat roemhoorig is...

11:41

maar als er gebeden wordt niet.

11:42

Ik heb wel eens dat ik dan...

11:44

het gevoel heb als ik een groep wil aanspreken...

11:46

en ze zeggen altijd stil, stil, iedereen moet stil zijn...

11:48

en iedereen naar me luisteren...

11:49

maar toch blijf ik wel een beetje geroezemoes.

11:51

Eigenlijk heb ik altijd het idee van...

11:53

weet je wat?

11:54

Jongens, we gaan bidden.

11:54

En dan gaan we bidden en dan ga ik gewoon mijn ding zeggen...

11:57

wat ik wil zeggen, want dan is het iedereen stil.

11:59

Ja, precies.

11:59

Gewoon de les in het gebed.

12:01

Ja, de les in het gebed inderdaad.

12:02

Niemand mag ertussen komen.

12:05

Precies.

12:05

Ja, totdat ze echt door krijgen...

12:07

dat jij je les in je gebed aan het doen bent.

12:10

Ja, dat ze heel lang hun ogen dicht moeten houden.

12:12

Zo lang concentratie hebben we niet.

12:13

Ja, op een gegeven moment dan beginnen ze wel te schuiven...

12:15

op hun stoel en dan...

12:16

Ja, dus ook...

12:18

Daarom dus ook kort en krachtig houden.

12:20

En wat...

12:22

Een gebed is echt een...

12:25

nou ja, een gesprek...

12:27

met hemels vader waar we eigenlijk vaak niet...

12:29

de tijd genoeg voor nemen om te luisteren...

12:31

naar het antwoord.

12:32

Omdat, ja, zo is het gebed eigenlijk.

12:35

Vaak is het dank zeggen.

12:37

Dat is de opbouw van het gebed trouwens.

12:38

Hemels vader, danken, vragen...

12:41

naam van Jezus Christus.

12:43

Dus de opbouw.

12:44

Op die manier, ja.

12:46

Dat...

12:47

Je kunt ook beginnen met...

12:48

in de naam van Jezus Christus.

12:50

Ik begin mijn gebeden altijd...

12:52

hemels vader, in de naam van Jezus Christus...

12:56

kom ik tot u in gebed.

12:58

Maar dan sluit je dan ook af...

12:59

in de naam van Jezus Christus?

13:00

Want dat hoeft dan eigenlijk niet.

13:01

Dat hoeft dan niet, nee.

13:02

Kun je wel amen zeggen.

13:04

Oh, amen kunnen we straks ook nog wel hebben.

13:05

Ja, amen.

13:06

Zo is dat.

13:08

Ja, ik ben het mee eens.

13:09

Ik ben het mee eens.

13:10

Ik kan me erin vinden.

13:14

Dus...

13:15

Maar dat is...

13:16

een persoonlijk gebed is een hemels vader.

13:20

En dat je het ook zodanig behandelt...

13:24

wat ik dan...

13:26

persoonlijk wel eens aan stoor...

13:27

als mensen aan het bidden zijn...

13:28

is dat ze continu hemels vader zeggen.

13:30

In het gebed.

13:31

Ik ga ook niet de hele tijd Koos tegen jou.

13:34

In de gesprekken wat we nu hebben...

13:36

zeg ik niet de hele tijd Koos.

13:38

En dan begin ik met een nieuwe zin...

13:39

en dan begin ik weer met Koos.

13:41

Op een gegeven moment wordt dat irritant.

13:43

Ja, ik vind dat...

13:45

stopwoordjes is dat eigenlijk...

13:47

persoonlijk vind ik dat...

13:48

of stoor ik me aan.

13:51

Het valt dan op.

13:52

Het valt dan op en dan gaat het gebed...

13:54

en dan gaat de geest een beetje weg bij mij.

13:55

Het ligt dus aan mezelf.

13:57

Ja, omdat je gedachten afdwalen naar die stopwoordjes...

14:00

en dan luister je niet meer echt naar waar het gebed over gaat.

14:03

Ja.

14:04

Ik herken het ook.

14:06

Maar dat heb ik ook wel gewoon...

14:08

andere stopwoordjes.

14:10

Als ik...

14:11

iemand een bepaald woord steeds blijft herhalen...

14:15

in zijn...

14:17

in zijn...

14:18

manier van praten.

14:20

En misschien doe ik dat zelf ook wel...

14:22

maar daar ben ik me niet bewust van.

14:23

Maar bij een ander valt me dat dan op.

14:24

Zeker.

14:26

De splinter in de ogen van iemand anders...

14:29

de balk in je eigen oog zie je niet.

14:31

En dan hadden we het net over amen.

14:33

Dus daar ben je het dan mee eens?

14:35

Als je dat zegt eigenlijk.

14:37

Eigenlijk hoef je het dus niet eens te zeggen...

14:38

als je je eigen gebed zegt.

14:41

Of is het meer van...

14:42

het is nu klaar, amen, klaar.

14:44

Ja, je geeft hem...

14:45

Eigenlijk hoefde je dat niet zozeer te zeggen...

14:48

zou je denken.

14:49

Nee, dat hoeft niet.

14:50

In je eigen gebed.

14:51

In mijn eigen gebed zeg ik vaak geen amen.

14:54

Dat klopt.

14:56

En ook een ander praktisch ding...

14:58

want in je eigen gebed...

15:00

dan is het...

15:01

ik zeg het altijd...

15:04

heb ik gezegd...

15:06

in de naam van Jezus Christus?

15:08

Ja.

15:09

Amen, dat zeg ik dan op het eind.

15:10

Dat is wel mijn einde.

15:12

Dat zeg ik in de naam van Jezus Christus.

15:14

Ja, want dan geef je al aan van...

15:16

nu is het gebed dan afgerond.

15:18

En als je nou in een groep bidt...

15:21

vind je het dan oké dat mensen zeggen...

15:23

dit heb ik gezegd in de naam Jezus Christus?

15:25

Nee, want je praat voor de hele groep.

15:27

Dus dan is het toch wel de bedoeling dat je zegt...

15:30

Wij.

15:31

Ja, wij.

15:32

Dit hebben wij gezegd.

15:33

Hebben wij gezegd.

15:34

En voor degenen die dan amen zeggen...

15:36

die stemmen daarmee in...

15:37

en die zijn onderdeel van die wij.

15:40

Dus ik zou willen voorstellen...

15:43

voor iedere groep...

15:44

die een gebed doet in...

15:46

Voor een groep.

15:46

Voor een groep.

15:47

Twee of meer.

15:48

Dat je dan afsluit met wij.

15:50

Dat hebben wij gezegd in de naam van Jezus Christus.

15:53

Ja, daar ben ik ook voorstander voor.

15:54

Ja.

15:56

Of als je ermee begint...

15:58

dat je zegt van...

15:58

Hé, Hemelse Vader.

16:00

Wij zijn hier samen...

16:02

om in de naam van Jezus Christus...

16:06

tot u in gebed te komen.

16:08

En wij danken u voor...

16:10

dat we hier samen kunnen zijn.

16:12

Wij danken u voor van alles en nog wat.

16:14

En we vragen nu om ons...

16:16

dat je we met we...

16:18

omdat je in de groep...

16:19

je bent als groepzijnde dan in gebed.

16:22

Klopt.

16:23

Dus dat is wel belangrijk, denk ik.

16:25

Ja, en ik vind dat gebed ook echt...

16:27

wat ik in het begin ook zei...

16:28

echt onderschat wordt.

16:30

Dat het echt...

16:31

het gebed wordt...

16:32

er wordt echt naar geluisterd.

16:34

Maar er wordt niet altijd antwoord op gegeven...

16:36

zoals wij dat eventueel zouden willen.

16:38

Omdat het misschien niet...

16:39

A, in overeenstemming is met de wil van de Heer.

16:42

En B, omdat we gewoon...

16:44

zelf niet er voor openstaan...

16:46

om het antwoord te zien.

16:48

En er kan natuurlijk in verschillende vormen...

16:50

een antwoord komen.

16:51

Het ligt er maar net aan wat je vraagt.

16:53

Of je überhaupt wat vraagt in je gebed.

16:55

Want het kan natuurlijk ook alleen maar dankbetuiging zijn.

16:58

Dus dat is...

17:01

de gebeden worden echt altijd verhoord.

17:05

Antwoorden...

17:06

Verhoord of gehoord?

17:08

Ja, ik denk allebei wel.

17:10

Maar dan niet...

17:12

verhoord niet in de manier...

17:14

Ik had het laatst met Noah nog over.

17:16

Die zei...

17:17

Ja, en mijn vader luistert echt niet naar mijn gebeden.

17:19

Ik zei, hoezo niet?

17:22

Hij zei, ja, ik ben met Lego aan het spelen.

17:25

En ik zoek een Lego-blokje.

17:27

En ik bid ik om waar die is.

17:29

En hij wijst me niet aan.

17:30

O ja.

17:32

Ja.

17:32

Nou, zo heb ik een keer gehad met mijn zoon.

17:35

Volgens mij was het Daan.

17:36

Die had een nieuw zakmes.

17:39

En die had hij ook meegenomen naar het jongemannenkamp.

17:42

Was hem daar kwijtgeraakt.

17:44

En toen gingen we bidden...

17:45

om hem te vinden.

17:47

En we hebben hem niet gevonden.

17:49

Dus dat was geen fijne ervaring.

17:51

Zo ken ik ook iemand die in een bosspel...

17:54

zijn autosleutels is kwijtgeraakt.

17:56

Hij heeft gebeden.

17:57

En zijn autosleutels in het bos heeft teruggevonden.

17:59

Aha.

17:59

Ja, precies.

18:00

Ik heb ook een keer meegemaakt.

18:05

Ik was gaan zwemmen ergens.

18:07

Weet ik voor wat.

18:07

Toen was ik mijn sleutels kwijt.

18:08

En daar heb ik ook voor gebeden.

18:10

En die heb ik ook teruggevonden.

18:11

Dus het heeft ook wel gewerkt.

18:13

Ja.

18:14

En dat zijn hele simpele, kleine, directe voorbeelden.

18:16

En nu zijn het ook best wel heftige dingen...

18:19

waarvoor we kunnen vragen.

18:20

Die we ook dan niet krijgen.

18:22

Waar we dan soms ook echt wel van kunnen balen.

18:24

Even terug naar Noah dan.

18:25

Want ik snap hem wel.

18:27

Hoe heb je dat aan hem uitgelegd?

18:29

Hoe dat zit dan met dat Lego blokje?

18:31

Waar hij voor had gebeden en niet heeft gevonden?

18:34

Nou, ik had...

18:35

We hadden net daarvoor uit een tijdschrift gelezen...

18:38

over een jongetje die aan het bidden was.

18:40

En die hem dus wel gegeven was.

18:42

Waarvoor hij had gevraagd.

18:43

Voor geen regen.

18:43

Tijdens het feestje van zijn opa.

18:45

En er was geen regen.

18:47

En daar kort stond ernaast ook van...

18:51

Gebeden worden altijd gehoord.

18:53

Maar worden niet altijd op de manier beantwoord...

18:55

zoals wij het willen.

18:56

Want soms is het ook een les.

18:58

Maar stel je voor...

18:59

Ik wil dat mijn akker...

19:01

bijvoorbeeld met regen wordt...

19:04

komt.

19:05

En mijn buurman die heeft een akker...

19:08

waar geen regen voor moet komen.

19:09

En die bidt voor geen regen.

19:11

Ja.

19:12

Nou, dan...

19:12

Je hebt zo'n voorrang.

19:13

Ja, precies.

19:14

Dus we kunnen bidden en vragen...

19:17

zolang het met gelijke hoogte is...

19:21

en de wil van hemelsvader...

19:22

zullen we het krijgen.

19:23

Precies.

19:23

En dat op dat geestelijk niveau komen...

19:25

dat is echt supercool als je dat hebt.

19:28

Luisteraars, alsjeblieft.

19:29

Bid.

19:30

En bid ook lekker door de dag heen.

19:32

En zoveel je maar kunt.

19:33

Want het is geweldig.

19:34

Dat moet je echt doen.

19:35

Dat is mijn tip.

19:37

Ja, ook mijn tip.

19:38

Ja.

19:39

Dank jullie wel, luisteraars.

19:40

Yes.

19:41

Tot de volgende keer.

19:41

Tot de volgende keer.