Uw naaste liefhebben
Ep. 05

Uw naaste liefhebben

Episode description

Wij bespreken het tweede grote gebod: je naaste liefhebben. Wie zijn je naaste en hoe kunnen we al onze naaste liefhebben.

Download transcript (.srt)
0:00

Raphael: Welkom Koos.

0:01

Koos: Welkom Raphael.

0:02

Raphael: En welkom...

0:03

Koos: Luisteraars.

0:04

Koos: We zijn blij dat we weer een podcast kunnen maken.

0:08

En dit keer gaan we het hebben over...

0:12

Raphael: Uw naaste liefhebben.

0:13

Koos: Yes, uw naaste liefhebben.

0:16

En waarom hebben we voor dit onderwerp gekozen?

0:19

Ja, superbelangrijk onderwerp. Ja.

0:22

Want als we onze naaste liefhebben, dan hebben we God lief.

0:26

Ja, want het eerste en grootste gebod is God liefhebben.

0:31

En het tweede eraan gelijk is je naaste liefhebben zoals jezelf.

0:35

Klopt.

0:36

Dus, ja, daar ben ik het helemaal met je eens.

0:40

Dat het echt een heel belangrijk onderwerp is.

0:44

Ja, ik heb er zin in. Ik ook.

0:46

Want ik vind het namelijk echt een van de belangrijkste geboden.

0:50

En alle andere geboden hangen daar ook aan, hè?

0:53

Ja, klopt. Klopt. Klopt.

0:57

Het probleem is dat soms allemaal geboden bijgemaakt worden...

1:01

of regeltjes bij verzonnen worden.

1:03

Maar eigenlijk komt het hier steeds op neer.

1:06

God liefhebben, dus God belangrijk laten zijn in je leven.

1:09

En dat doe je ook door je naaste liefde te hebben.

1:14

En ook door jezelf lief te hebben, toch?

1:16

Zeker, ja, dat hoort er ook bij.

1:19

Ja, want elk ander gebod die er gegeven is...

1:23

die is daar gewoon aan gerelateerd.

1:26

Stel je voor, een van de tien geboden van niet mogen moorden...

1:30

heeft gewoon te maken met naaste liefhebben. Ja.

1:33

Maar je gunt gewoon niemand anders ook leven, natuurlijk.

1:35

Ja, dat zei Christus ook, toch?

1:37

Hij zei van, aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeet of zoiets.

1:43

Zoiets zei hij dan, daarover.

1:47

Ja, dus persoonlijk vind ik altijd dan...

1:50

hoe belangrijk zijn dan de geboden?

1:52

Als we ze overtreden of niet?

1:56

Ja, Christus zei, als je me lief hebt...

2:00

houd dan de geboden.

2:01

Dus door de geboden te houden kun je laten zien dat je me lief hebt.

2:04

Maar goed, dan heeft hij natuurlijk over die twee geboden...

2:06

want dat zijn de geboden die hij had gegeven.

2:09

Ja, dus de rest is allemaal erbij gekomen om...

2:15

het eigenlijk wel makkelijker te maken voor ons.

2:18

Ja, om daar een invulling aan te kunnen geven. Ja.

2:21

Nou, omdat als jij bijvoorbeeld door het verkeer rijdt...

2:25

en er is maar één gebod, dan is het best wel lastig.

2:30

Dus om meer regels te geven, heb je meer structuur.

2:34

Dus dan kan het verkeer makkelijker van A naar B komen.

2:39

En ik denk dat het ook met de geboden zo is.

2:41

Dus dat we meer geboden hebben gekregen...

2:42

zodat we meer structuur kunnen krijgen aan ons leven...

2:44

omdat het anders lastig voor ons zelf is...

2:50

om het juiste pad te kiezen.

2:51

Om je ogen op Christus gericht te houden.

2:57

Ja. Eigenlijk is dat wel mooi.

2:58

Dus die geboden zijn door God uit liefde gegeven voor ons.

3:02

Wat jij zegt, om meer houvast, sturing, richting te kunnen geven.

3:06

Maar hij geeft ook wel geboden...

3:08

zodat wij ons kunnen ontwikkelen in christelijke eigenschappen.

3:14

Goddelijke eigenschappen.

3:15

Maar hij geeft ons ook geboden, zodat hij ons daarmee kan zegenen.

3:18

Want ze zijn...

3:20

Ja, ze hebben gewoon een positieve uitwerking op je leven.

3:23

Ja, en ook in een van onze vorige podcasten hadden we het ook over...

3:28

dat we christelijke eigenschappen...

3:30

dat we ook daarvoor op deze aarde zijn om die te ontwikkelen.

3:33

Ja.

3:33

Zodat we ons kunnen voorbereiden om het celestiale koninkrijk te betreden...

3:37

met onze goddelijke eigenschappen.

3:40

Ja.

3:41

Nou, ik denk dat een van de kenmerken van het celestiale koninkrijk...

3:45

is echt de optimale vorm van liefde.

3:49

Naaste liefde.

3:49

De goddelijke liefde.

3:51

Dus je naaste liefhebben...

3:53

dat heeft echt alles ook te maken met het celestiale koninkrijk.

3:57

Ja.

3:58

Dat geloof ik ook.

4:00

Ja.

4:01

En hoe kunnen we dan...

4:03

Wat is dan precies een naaste liefhebben dan?

4:06

Wat houdt dat dan voor jou in?

4:08

Ja, dat begint bij de kring om mij heen.

4:12

Dus mijn echtgenote, mijn kinderen...

4:16

mijn familie, mijn vrienden, mijn collega's...

4:19

Nou ja, gewoon de invloedssfeer die ik heb.

4:21

De mensen om me heen.

4:22

Ook wel de mensen die ik tegenkom.

4:25

Gewoon vriendelijk woord.

4:26

Dat op zich de mensen groeten.

4:29

Ook in de buurt.

4:36

Ja, dat houdt het denk ik voor mij in.

4:38

En voor jou?

4:39

Wat houdt het voor jou in?

4:41

Nou, ja...

4:42

Je zegt dus nu wel dat de mensen om je heen vriendelijk zijn.

4:47

Maar echt lief hebben dan.

4:48

Want dat is, denk ik dan, misschien...

4:53

Nou ja, ik probeer ook naar een ander toe...

4:56

als ik een afspraak maak, aan mijn afspraak te houden.

5:00

Ja.

5:04

Ja, goed voorbeeld te zijn.

5:06

Maar ook een goede vriend te zijn.

5:08

Een goede echtgenoot.

5:09

Goede buur.

5:11

Goede werknemer.

5:12

Zo.

5:13

Maar dan eigenlijk in wat zij goed vinden?

5:18

Of wat jij goed vindt?

5:19

Wat ik denk wat goed is.

5:21

Dus niet zozeer dat je dan eigenlijk een people pleaser bent.

5:27

Want dat ben ik namelijk persoonlijk wel.

5:29

Ja, ik ook wel.

5:30

Ik probeer echt andere mensen op hun gemak te stellen.

5:35

En dan gaat dat, helaas, makkelijker met mensen buiten mijn gezin om.

5:40

Dus vaak heeft mijn vrouw er wel onder te lijden.

5:46

Omdat dat wat dichterbij staat.

5:48

Ik denk, ik persoonlijk denk, dat ze dat dan wat meer kan handelen of zo.

5:51

Ja.

5:52

Maar ik probeer altijd andere mensen op hun gemak te laten voelen.

5:56

En wat ik dan denk wat voor hun oké is.

6:00

Ja.

6:01

Maar is dat dan liefde hebben?

6:03

Ja.

6:03

Of is het, zoals ze hier ook wel in z'n film zeggen, van als je me lief hebt, laat je me gaan.

6:09

Ja.

6:09

Ja.

6:11

Ja.

6:12

Loslaten.

6:13

Loslaten.

6:13

Maar ik snap wel wat je bedoelt.

6:14

Want ik ben zelf ook een pleaser.

6:16

Dus in dat opzicht.

6:17

Herken ik me helemaal.

6:18

Ja, dat doe ik ook wel.

6:20

Dus ik probeer dat in te schatten wat voor een ander prettig is.

6:24

En zo probeer ik me ook op te stellen.

6:28

Dus ja, daarin kan ik je niet echt dan helpen.

6:32

Of van weerwoord zijn.

6:33

Want we zijn een beetje hetzelfde.

6:36

Nou, ik denk dat liefhebben, dat dat dan ook nog wel weer iets anders is dan, ja, weet niet.

6:47

Ja, als je iemand lief hebt, dan probeer je toch wel goed voor ze te zijn.

6:51

Ja.

6:51

En voor die mensen te zijn.

6:55

Ja.

6:55

Maar ook wel soms de harde waarheid te zeggen.

7:00

Oeh, maar dat vind ik lastig.

7:01

Ik ook.

7:02

Ja.

7:02

Maar ik denk ook, het heeft ook met respect te maken.

7:05

Ik denk dat liefhebben ook heel veel aspecten kent.

7:09

Als je respect voor iemand toont, of waardering voor iemand toont, of iemand complimenten maakt.

7:16

Maar ja, je kan inderdaad...

7:17

Je kan inderdaad ook, wat je zegt, ja, de harde waarheid vertellen.

7:20

Wat ik dan lastig vind om te doen.

7:22

Maar dat is eigenlijk wel een vorm van liefde ook.

7:25

Ja.

7:25

Kan het zijn.

7:26

En niet om iemand te kwetsen, maar om iemand op te bouwen.

7:29

Precies.

7:29

Ik denk dat dat, de intentie, dat dat ook belangrijk is, die erachter zit.

7:33

Zeker.

7:36

Ja.

7:37

En ik denk dat, maar ook met liefde, niet alleen dus dan geven, of, hoe zeg ik dat?

7:45

Het is ook dat als mensen...

7:47

Naar je toekomen, dus bijvoorbeeld, je had het over je kinderen, in je naaste omgeving.

7:51

Dat je kinderen iets gedaan hebben, wat jij eigenlijk gezegd hebt, wat niet mag.

7:55

En dat doen ze dan.

7:57

Maar heb je dan nog steeds liefde voor ze?

8:00

Ja.

8:02

Ja, kijk.

8:04

Aan de ene kant is het ook belangrijk voldoende ruimte te geven aan kinderen,

8:08

zodat zij leren hun eigen keuzes te maken.

8:11

En keuzes maken wil ook zeggen dat je soms een verkeerde keuze kunt maken.

8:16

Want...

8:17

Daarbij is het ook weer belangrijk dat je leert wat de effecten zijn van keuzes.

8:23

Dus als je een goede keuze maakt met een goed effect, of je maakt een verkeerde keuze met het verkeerde effect,

8:28

of een slecht, hoe zeg ik dat?

8:29

Het ongewenste effect.

8:32

Dat moet ze ook leren.

8:35

Klopt, maar dan heb je nog steeds de liefde dus voor...

8:38

Ja, als je die ruimte biedt.

8:41

Andersom, sommige mensen zullen redeneren van,

8:43

ik wil mijn kind behoeden voor ongewenste effecten.

8:48

Of dat verkeerde dingen voor hen gebeuren.

8:52

Dat zien zij als liefde.

8:55

Ja, maar dan neem je eigenlijk een stuk van hun ontwikkeling weg.

8:59

Hoe ik er tegenaan kijk.

9:01

Ik denk van, dat hebben zij ook nodig voor hun ontwikkeling.

9:03

Dus dat is dan vanuit mijn perspectief liefde.

9:08

Om hun ruimte te geven.

9:10

En de andere, die kijkt er anders tegen aan.

9:14

En als je dan...

9:17

Denkt aan de liefde die Christus heeft voor ons.

9:20

Ja.

9:21

Nu wordt, er wordt heel vaak gezegd, onvoorwaardelijke liefde.

9:26

Nu heb ik gelezen op internet, dat dat eigenlijk iets wat is,

9:30

wat verzonnen is.

9:32

Onvoorwaardelijk.

9:32

Oké.

9:33

Omdat eigenlijk is, God heeft helemaal niet onvoorwaardelijke liefde.

9:37

Er zitten gewoon voorwaardes aan zijn liefde.

9:39

Nou, dat ligt eraan.

9:41

Ligt eraan hoe je het, ook daar ligt eraan hoe je het bekijkt.

9:44

Want als je het bekijkt van...

9:47

Kijk, God wil graag dat je bij hem terugkeert.

9:51

En daar zijn, ja, bepaalde voorwaarden aan verbonden.

9:57

Ten eerste, je verlangen, je moet het verlangen hebben om bij hem terug te kunnen keren.

10:03

Christus, moet je accepteren.

10:05

Dus inderdaad, de voorwaarden zitten eraan verbonden.

10:07

Maar dan, dan bekijk je het vanuit die hoek.

10:09

Maar aan de andere kant, ben jij uit God ontstaan?

10:14

En heeft God je in dat opzicht onvoorwaardelijk lief?

10:17

Als, als, ja, geestelijke zoon of dochter die uit God is ontstaan.

10:24

En hij jou de ruimte geeft om keuze te maken.

10:27

Hoe keuzes die jou van hem wegbrengen.

10:30

En dan heeft hij jou nog steeds lief.

10:34

Zeker, ja, maar het is niet onvoorwaardelijke liefde dus.

10:38

In dat opzicht wel.

10:39

Dus er zijn twee vormen van liefde.

10:42

De liefde die hij voor je heeft, dat hij je graag bij je terug wil.

10:47

Dat jij bij hem terugkomt.

10:49

Maar daar zitten dan die voorwaarden aan verbonden.

10:52

Maar aan de andere kant heeft hij jou lief onvoorwaardelijk voor wie jij bent, wat jij bent, wat je kiest.

10:59

Want hij laat je vrij om te kiezen wat jij wil.

11:01

En dan heeft hij jou nog steeds lief.

11:03

Dus daar zitten geen voorwaardes aan.

11:06

Nee, dat klopt.

11:07

Daar heb je gelijk in.

11:09

Maar dan, als je het, ja...

11:14

Dus dan zou je zeggen, die vorm van onvoorwaardelijke liefde,

11:17

die zouden wij ook moeten hebben.

11:19

Ja, dat wel.

11:21

Maar dan...

11:21

Dat is wel belangrijk, ja.

11:23

Maar toch, ja, ik weet niet, ja...

11:26

Onvoorwaardelijke liefde, dus hij blijft altijd van ons houden, ongeacht wat we doen.

11:30

Juist.

11:31

Dat wordt daarmee...

11:32

Zo wordt het dan bekeken.

11:34

Ja, maar hij gunt dus niet alles.

11:36

Ongeacht wat we doen.

11:38

En ik denk als het...

11:39

Ja, wat is gunt?

11:41

Nou, we hebben het in de podcast, in een aflevering hiervoor hebben,

11:45

we het gehad over...

11:47

Het plan van zaligheid.

11:47

Ja.

11:48

Dat we in de celestiale koninkrijk kunnen komen.

11:50

Ja.

11:51

Ik denk dat als je onvoorwaardelijke liefde hebt,

11:54

dat je misschien...

11:55

Dat hij dan alles...

11:57

Alles op alles zet om jou daar te krijgen.

11:59

Dat klopt.

12:00

Dat klopt, ja.

12:01

Dat is zijn werk.

12:02

Dat is zijn heerlijkheid.

12:03

Maar er zitten voorwaardes aan.

12:05

Om jou daar te krijgen, ja.

12:07

Dat wel.

12:09

Dus dat...

12:10

Dan snap ik niet zo goed waarom er dan twee verschillende soorten liefdes zijn.

12:14

Ja.

12:15

Maar er zijn zelfs drie soorten...

12:17

Drie soorten liefdes.

12:17

Oké.

12:18

Maar dan gaan we in het Grieks verder of zo.

12:20

Je hebt die agapeliefde.

12:22

En je hebt...

12:22

Nou, dan moet ik even andere dingen...

12:26

Die betekenissen erbij zoeken.

12:28

Maar er zijn verschillende vormen van liefdes.

12:32

Oké.

12:32

Ja.

12:33

Ja, misschien leuk om dat dan een keer te gaan bespreken.

12:37

Ja, want dan moet ik even erbij halen welke termen erbij horen.

12:41

Maar dus voor onze medemens...

12:43

is het dus de bedoeling dat we christelijke liefde...

12:47

ontwikkelen.

12:48

Maar daar wordt dan eigenlijk niet gesproken over...

12:51

onvoorwaardelijke liefde.

12:52

Maar gewoon over de liefde die Christus dan voor ons heeft.

12:57

En die wij dus dan ook voor onze medemens moeten hebben.

13:00

Ja.

13:01

En wij geven daar dan invulling aan.

13:04

Door te zeggen van oké...

13:05

wat is christelijke liefde?

13:07

Dat die je ziet als zoon of dochter van God.

13:10

Dat die je ziet als een...

13:13

zelfstandig wezen...

13:14

die dus keuzes kan...

13:16

en mag maken.

13:20

Wat wij te respecteren hebben.

13:22

Die keuzevrijheid.

13:24

Daar zit het in.

13:26

Dus dat is liefde.

13:31

Ja.

13:31

Zo.

13:32

Misschien nog wel veel meer.

13:34

Maar ik denk dat er...

13:35

meerdere invalshoeken zijn...

13:38

voor die...

13:40

liefde.

13:41

Dus heb je naast de lief...

13:43

dan kan je vanuit verschillende invalshoeken bekijken.

13:47

Ja.

13:48

En ik denk dat het ook wel heel belangrijk is...

13:52

dat we...

13:54

bij ons naastlief hebben...

13:56

dat we dan misschien wel kunnen zeggen ook...

13:59

dat we over hun...

14:01

voor hun welzijn zorgen.

14:03

Zorgen dat het dus...

14:05

goed met ze gaat.

14:06

Of zorgen dat zij misschien op een hoger niveau kunnen komen.

14:09

Om...

14:10

Zou je dat kunnen zien als christenen dan?

14:13

Dat we...

14:13

dat het ons doel is om...

14:15

in het celestiale koninkrijk te komen.

14:18

En is naastenliefde dan...

14:20

mensen helpen om daar ook te komen?

14:22

Of mensen...

14:24

op een hoger geestelijk niveau te laten komen?

14:27

Geestelijk welzijn?

14:28

Dus daarvoor zorgen?

14:31

Ja, nou zie je.

14:33

Daar heb je al heel veel verschillende invalshoeken.

14:35

Maar...

14:41

Zelfredzaamheid.

14:41

Ja.

14:43

Kijk, je zou het kunnen vertalen...

14:45

je moet mensen geld geven of zo.

14:48

Maar ik denk niet dat dat ermee bedoeld wordt.

14:51

Want help je daar wel iemand mee?

14:53

Nee, misschien helemaal niet.

14:55

Ja, ik denk dat als we...

14:57

als ik bijvoorbeeld kijk naar het Rode Kruis.

14:59

Geld geven aan het Rode Kruis.

15:01

Die daar dan wat mee doet.

15:02

Dan is het dan misschien anders als rechtstreeks geven aan een persoon.

15:05

Dat is wat jij bedoelt, toch?

15:06

Geld geven aan een persoon.

15:09

Nee, maar wat is beter?

15:10

Iemand helpen zichzelf te helpen?

15:13

Of iemand helpen meer zelf...

15:14

of redzaam te worden?

15:16

Of iemand geld geven...

15:19

zodat hij even geholpen is...

15:21

maar dan vervolgens nog steeds...

15:23

dezelfde problemen ervaart...

15:25

en niet verder komt.

15:27

Zodat hij zich niet verder ontwikkelt.

15:29

Dat verhaal van...

15:30

een man leren vissen...

15:32

in plaats van vis geven.

15:33

Ja, precies.

15:34

Want dan heeft hij vis voor de rest van zijn leven...

15:36

als hij kan vissen.

15:37

Ja.

15:38

Dus ik bekijk het liever...

15:41

je naaste liefhebben...

15:42

bekijk ik liever door iemand te helpen...

15:44

te leren vissen.

15:47

Terwijl het soms misschien makkelijker is...

15:48

nou, hier heb je een vis...

15:49

hoppakee, dan ben ik er weer vanaf.

15:51

Want het kost veel meer tijd, moeite en energie...

15:54

om iemand te leren vissen.

15:57

Ja, daar moet je echt investeren.

15:58

Dus dat is eigenlijk dan wel heel erg weggelegd...

16:00

echt voor je naasten.

16:03

Mensen die echt dichtbij je staan.

16:05

Ja.

16:05

Om zoveel energie en tijd in te steken.

16:08

Ja, dat doe je wel met je partner...

16:10

met je kinderen, met je...

16:12

met de mensen om je heen.

16:14

Precies.

16:16

En als we dan kijken naar bijvoorbeeld...

16:18

het verhaal van de barmhartige Samaritaan.

16:21

Ja, want dat was de vraag.

16:23

Ze vroegen aan Christus...

16:24

ja, maar wie is dan mijn naaste?

16:26

En toen kwam hij met dat verhaal...

16:29

van die barmhartige Samaritaan.

16:32

Ja, want die kwam...

16:35

in het kort...

16:37

er is een man...

16:38

die wordt beroofd.

16:39

Die wordt bijna levenloos...

16:43

langs de weg achtergelaten...

16:44

en dan komt dan een priester...

16:47

en een rabbi komen er voorbij...

16:49

en die lopen er allebei gewoon...

16:51

met een boog omheen, bij wijze van spreken.

16:53

En dan komt de Samaritaan...

16:54

die die man gaat helpen.

16:58

Terwijl het eigenlijk...

17:00

een soort...

17:01

ja, hoe noem je dat?

17:03

Niet echt vrienden van elkaar zijn, maar dat...

17:06

Nee, aardsrivalen of zo.

17:07

Een soort, ja.

17:08

Waarvan je normaal zo verwacht...

17:10

dat die hem niet echt...

17:14

zou helpen.

17:14

Ja, dat zou bijvoorbeeld als een...

17:16

een Feyenoorder aan de kant van de weg ligt...

17:18

en dan komt een Ajaxcied langs.

17:21

Zoiets, ja.

17:22

Dan denk ik dat die Ajaxcied...

17:24

gewoon lekker laat liggen als hij zo'n Feyenoord-shirt ziet.

17:28

Grappig.

17:29

Maar dan zou het dus de Samaritaan zijn...

17:33

die hem dan toch gaat helpen.

17:34

Ja.

17:35

Hij helpt hem, hij lapt hem op...

17:37

hij brengt hem naar een...

17:40

naar een...

17:42

een herberg...

17:42

en zegt tegen die herbergier...

17:44

van hier is je geld...

17:45

om te verzorgen...

17:47

en mocht er toch nog...

17:50

mocht je meer kwijt zijn...

17:52

dan kom ik op de terugweg langs...

17:54

en mocht je meer kwijt zijn geweest...

17:56

aan het verzorgen van een man...

17:57

dan geef ik je dan nog dat geld...

17:59

wat ik je dan schuldig ben.

18:01

Ja.

18:05

Nou, superactie.

18:06

Ja.

18:07

Ja.

18:08

Ja.

18:10

Zeker.

18:11

Maar dat is dus je naaste.

18:12

Dus eigenlijk gewoon...

18:14

iedereen die je tegenkomt.

18:15

Dat is wat Christus dan zegt.

18:17

Ja.

18:19

Iedereen die op je pad ligt.

18:20

Ja.

18:21

Ja.

18:22

Nou, precies.

18:23

Wat ik zeg.

18:24

Mensen om me heen ook.

18:26

Mensen die ik tegenkom...

18:27

of op mijn werk.

18:28

Ja, zo zie ik het wel.

18:30

En ik persoonlijk vind het soms wel heel lastig hoor.

18:34

Helemaal in het verkeer.

18:36

In het verkeer.

18:37

Nou, ik ben al een heel stuk rustiger geworden in het verkeer.

18:39

Gelukkig.

18:40

Komt met leeftijd, denk ik.

18:41

Ja, precies.

18:41

Ik ben al wat ouder, hè.

18:42

Heel stuk ouder.

18:44

Maar, ja.

18:47

Ja.

18:52

Waarom is dat zo belangrijk ook alweer?

18:55

Om een ander lief te hebben?

18:58

Dus degene die je tegenkomt door de dag heen.

19:00

Zelfs in het verkeer.

19:03

Ja, dat is...

19:05

een goede vraag.

19:06

Het is natuurlijk de...

19:08

de celestiale wet.

19:11

Dus we hebben ons daar...

19:14

aan te houden.

19:14

En we zijn hier op deze aarde om te leren.

19:18

En te groeien.

19:19

En dit is een van de wetten waar we gewoon echt ons best voor moeten doen.

19:24

Waardoor...

19:26

daardoor dus...

19:27

heel veel andere geboden zijn gekomen.

19:29

Om ons daarbij te helpen.

19:30

Ja, en we willen dat ook doen, hè.

19:32

Want in Nederland is het woord moeten dan niet zo'n prettig woord.

19:36

Maar we willen dat graag doen.

19:37

Want we kunnen daarmee uiting geven aan ons liefde voor...

19:41

voor God.

19:42

Die voor ons belangrijk is.

19:44

Dus dat is iets.

19:46

En we...

19:48

Ik heb het wel eens een tijdje geleden gehad over een...

19:51

goddelijke spaarkaart.

19:53

Klopt, ja.

19:54

Je scoort echt wel behoorlijk wat...

19:58

goddelijke spaarpunten.

20:00

Als je...

20:02

je naaste lief hebt.

20:05

Dus ja, het is iets wat we graag willen.

20:09

We willen heel graag...

20:11

onze naaste lief hebben.

20:14

Klopt.

20:16

Ja.

20:17

En nu is de wereld echt supergroot ook.

20:20

Ja.

20:21

En wij zeggen al van...

20:23

wij vinden het al wel lastig om...

20:27

om...

20:28

om heel veel mensen lief te hebben.

20:30

Ja.

20:30

Om echt te kunnen zorgen voor die mensen.

20:33

Om ze te helpen om voor zichzelf te zorgen.

20:37

En nu hebben we dan bij ons in de kerk...

20:39

hebben we...

20:40

vastengaven.

20:42

En...

20:43

en daarin worden we gevraagd om...

20:48

het geld wat we besparen met het vasten...

20:50

om dat te gaan geven aan de kerk.

20:54

En dat is even ook een aparte pot.

20:56

Heeft dat vasttegaven.

20:57

Dat dan speciaal wordt gebruikt...

21:00

om mensen zelfredzaam te maken.

21:03

Ja.

21:03

Ja.

21:04

Ja, klopt.

21:05

Klopt.

21:06

Het wordt hier lokaal gebruikt.

21:08

En als het lokaal niet nodig is...

21:10

dan wordt het naar meer regionaal.

21:12

Ja.

21:13

Dan wordt het doorgezonden dat geld.

21:15

Als er dan nog geld over blijft...

21:17

dan wordt het naar bovenregionaal.

21:19

Zeg maar wereldniveau op een gegeven moment.

21:21

Europees misschien en dan wereldwijd.

21:23

Of wereldwijd.

21:24

En wereldwijd wordt er echt heel veel...

21:27

goede dingen mee gedaan.

21:29

Dus dat is wel heel mooi.

21:31

Ja, want dat is...

21:32

daar zeg je wel een goed punt.

21:33

Je kunt niet iedereen helpen.

21:36

Dus de wereld is best wel groot.

21:39

Met bijna 7 miljard mensen of zo.

21:43

Kan.

21:43

Ja, kan.

21:44

Ik weet niet, maar goed.

21:47

Want ik denk dat je daarin wel...

21:49

ook op moet passen dat je zelf niet...

21:52

voorbij gaat lopen.

21:53

In dat...

21:54

Ja, niet harder rennen dan...

21:57

dan je kan.

21:58

Ja, dan je kan en je krachten je toelaten.

22:01

Maar ook, ja...

22:02

hoe zeg je dat?

22:06

Je moet wel in balans...

22:08

zijn.

22:09

Dus heb je naasten lief...

22:11

zoals jezelf.

22:12

Dus er mag geen roofbouw plegen...

22:15

op jezelf, dat je jezelf kapot maakt...

22:17

door alleen maar...

22:20

je naasten...

22:21

lief te hebben.

22:23

Niet jezelf dus daar...

22:26

jezelf...

22:28

te veel...

22:29

te nieten.

22:30

Nee, ik vind dat jezelf lief hebben echt superbelangrijk is.

22:33

En het is als het voorbeeld...

22:34

ik geef altijd het voorbeeld wat ze doen in het vliegtuig.

22:38

Met als het vliegtuig neerstort...

22:39

dat je eerst je eigen mondkapje...

22:41

moet opdoen.

22:42

Voordat je die van je buurman doet.

22:43

Terwijl je misschien wel de neiging hebt...

22:45

om eerst die van je buurman op te doen.

22:47

En dan pas je jezelf omdat je om je naasten geeft.

22:51

Maar dan heb je...

22:53

geen kans meer om het voor jezelf te doen.

22:55

Omdat je dan waarschijnlijk al lucht tekort hebt.

22:57

Of zuurstof.

22:58

Dus dan ben je al de sjaak.

23:00

Dus je kan beter voor jezelf zorgen eerst.

23:02

Maar over dat vasttegaven.

23:06

Dat je...

23:07

ook al denk je dat het maar heel klein is.

23:09

Ja.

23:11

En dan kunnen we het voorbeeld nemen...

23:13

als die jongen...

23:14

die de broden nam...

23:16

voor Christus en die vissen.

23:18

Dat was vijf broden, twee vissen.

23:20

Ja.

23:20

Dat was een hele grote schare mens.

23:22

Vijf duizend mannen.

23:24

En dan ook nog met hun vrouwen en kinderen.

23:26

Die moeten daar dan nog bij.

23:28

En het was al een lange dag geweest.

23:30

Het was al best wel laat geworden.

23:32

En het was etenstijd.

23:34

Dat ze zoiets hadden.

23:35

Ja, moeten we ze niet wat te eten geven?

23:38

En dat...

23:40

Volgens mij was het Christus zelf...

23:41

die vroeg van...

23:42

heeft er iemand wat te eten bij zich dan?

23:45

En dat het nou ja...

23:46

nee, behalve deze jongetje.

23:48

Die heeft dan...

23:48

hoeveel had hij?

23:49

Een paar broden.

23:50

Ja, vijf broden, twee vissen.

23:51

Twee vissen.

23:52

Toen zei Christus...

23:54

nou ja, brengen ze maar hier.

23:56

En hij zegende dat.

23:57

Sprak een gebed uit.

23:59

Ging het brood breken.

24:01

En de vissen...

24:02

blijkbaar ook een soort van...

24:03

breken of zo.

24:04

Uit elkaar trekken.

24:06

Ja, ik weet niet hoe hij dat precies deed.

24:08

En hij zei nou...

24:09

verdeel het maar.

24:10

Ja, met zijn apostelen...

24:11

die het dan mandenvol verdeelden.

24:13

Ja, want ze haalden alle restjes op.

24:16

Hadden ze twaalf manden...

24:18

met broden.

24:19

En ik weet niet hoeveel manden met vissen.

24:21

Maar ze hadden behoorlijk wat over.

24:24

Ja, dus ik denk dat dat wel...

24:26

heel mooi te vergelijken is dan...

24:27

met vasttegaven.

24:29

Dat als wij een kleine bijdrage doen...

24:32

van het geld wat we besparen aan...

24:34

wanneer we vasten.

24:36

Dat dat in de handen...

24:38

van de kerk...

24:40

zo wel besteed wordt...

24:43

dat we er heel veel mensen mee kunnen helpen.

24:45

Ja.

24:47

Ja, maar daarom bedaal ik ook altijd...

24:49

heel graag vasttegaven.

24:51

Maandelijks.

24:52

Daar kunnen we wat mee doen.

24:53

Ja, want er is best wel veel armoede, ellende...

24:57

weet ik wat in de wereld.

24:58

Nou ja, kan ik op een kleine schaal...

25:01

aan bijdragen.

25:02

Mooi hoe je dat moet verwoorden op die manier.

25:06

Ik denk dat we...

25:08

een beetje alles besproken...

25:09

wat we wilden bespreken.

25:10

Raphael, voor vandaag?

25:12

Ja, wil jij nog wat bespreken over naastliefde?

25:15

Nee, want het is klaar zo.

25:17

Ja, ik vind het wel goed zo.

25:18

Het is mooi geweest.

25:20

Ik vond het trouwens prettig...

25:21

het even hier met jou over te hebben.

25:22

Ja, ik ook.

25:23

Tot de volgende keer.

25:26

Joe, hoi.