Wat is de natuurlijke mens
Ep. 06

Wat is de natuurlijke mens

Episode description

Introductie:

 • De podcast begint met de introductie van het onderwerp: de natuurlijke mens en waarom deze als vijand van God wordt beschouwd.

De Natuurlijke Mens:

 • De natuurlijke mens wordt gekenmerkt door egoïsme en een focus op materiële en lichamelijke behoeftes.

 • Hij denkt voornamelijk aan zichzelf, wat ten koste kan gaan van anderen en hem afleidt van geestelijke zaken.

Invloed van Satan:

 • Het verschil tussen de natuurlijke mens en de invloeden van Satan wordt besproken.

 • Satan speelt in op de zwakheden van de natuurlijke mens door verleidingen aan te bieden, zoals geuren, beelden, en andere zintuiglijke prikkels.

Test op Aarde:

 • Het leven op aarde wordt gezien als een test waarbij mensen zowel de natuurlijke mens als het goddelijke in zich hebben.

 • Deze twee kanten strijden voortdurend met elkaar, en de natuurlijke mens trekt ons vaak weg van spirituele groei.

Dagelijkse Strijd:

 • De strijd met de natuurlijke mens is een dagelijkse uitdaging die vraagt om bewustzijn en actie.

 • Praktische manieren om de natuurlijke mens te beheersen zijn gebed, schriftenstudie, vasten, en regelmatig deelnemen aan het avondmaal.

Hedendaagse Openbaring:

 • Naast oude schriften is hedendaagse openbaring essentieel om te begrijpen hoe we nu de verleidingen en uitdagingen kunnen weerstaan.

 • De hedendaagse openbaring biedt specifieke, actuele richtlijnen en inspiratie.

Visuele Herinneringen:

 • Het hebben van visuele herinneringen zoals schilderijen of afbeeldingen van Christus in huis kan helpen om gefocust te blijven op het goddelijke.

 • Deze visuele reminders dienen als dagelijkse triggers om aan geestelijke zaken te denken.

Praktische Voorbeelden:

 • Voorbeelden uit het dagelijks leven, zoals de vergelijking met een virusscanner, benadrukken het belang van voortdurende geestelijke updates en alertheid.

 • Net zoals een virusscanner up-to-date moet blijven om effectief te zijn, moeten wij ook voortdurend onze geestelijke staat bijwerken door gebed en andere spirituele praktijken.

Conclusie:

 • Bewustzijn van de natuurlijke mens en het voortdurend streven naar een focus op Christus helpt om deze innerlijke strijd te winnen.

 • Het dagelijks updaten van je geestelijke “virusscanner” door gebed, studie, en andere geestelijke praktijken is cruciaal om weerstand te bieden aan verleidingen en spiritueel te groeien.