Wat is de natuurlijke mens
Ep. 06

Wat is de natuurlijke mens

Episode description

Introductie:

 • De podcast begint met de introductie van het onderwerp: de natuurlijke mens en waarom deze als vijand van God wordt beschouwd.

De Natuurlijke Mens:

 • De natuurlijke mens wordt gekenmerkt door egoïsme en een focus op materiële en lichamelijke behoeftes.

 • Hij denkt voornamelijk aan zichzelf, wat ten koste kan gaan van anderen en hem afleidt van geestelijke zaken.

Invloed van Satan:

 • Het verschil tussen de natuurlijke mens en de invloeden van Satan wordt besproken.

 • Satan speelt in op de zwakheden van de natuurlijke mens door verleidingen aan te bieden, zoals geuren, beelden, en andere zintuiglijke prikkels.

Test op Aarde:

 • Het leven op aarde wordt gezien als een test waarbij mensen zowel de natuurlijke mens als het goddelijke in zich hebben.

 • Deze twee kanten strijden voortdurend met elkaar, en de natuurlijke mens trekt ons vaak weg van spirituele groei.

Dagelijkse Strijd:

 • De strijd met de natuurlijke mens is een dagelijkse uitdaging die vraagt om bewustzijn en actie.

 • Praktische manieren om de natuurlijke mens te beheersen zijn gebed, schriftenstudie, vasten, en regelmatig deelnemen aan het avondmaal.

Hedendaagse Openbaring:

 • Naast oude schriften is hedendaagse openbaring essentieel om te begrijpen hoe we nu de verleidingen en uitdagingen kunnen weerstaan.

 • De hedendaagse openbaring biedt specifieke, actuele richtlijnen en inspiratie.

Visuele Herinneringen:

 • Het hebben van visuele herinneringen zoals schilderijen of afbeeldingen van Christus in huis kan helpen om gefocust te blijven op het goddelijke.

 • Deze visuele reminders dienen als dagelijkse triggers om aan geestelijke zaken te denken.

Praktische Voorbeelden:

 • Voorbeelden uit het dagelijks leven, zoals de vergelijking met een virusscanner, benadrukken het belang van voortdurende geestelijke updates en alertheid.

 • Net zoals een virusscanner up-to-date moet blijven om effectief te zijn, moeten wij ook voortdurend onze geestelijke staat bijwerken door gebed en andere spirituele praktijken.

Conclusie:

 • Bewustzijn van de natuurlijke mens en het voortdurend streven naar een focus op Christus helpt om deze innerlijke strijd te winnen.

 • Het dagelijks updaten van je geestelijke “virusscanner” door gebed, studie, en andere geestelijke praktijken is cruciaal om weerstand te bieden aan verleidingen en spiritueel te groeien.

Download transcript (.vtt)
0:00

Koos Hey, welkom Raphael.

0:01

Raphael Koos, welkom.

0:02

Koos Bij weer een nieuwe podcast.

0:03

Raphael Welkom luisteraars.

0:05

Koos Yes, tijd gaat snel hè. Dan weer een weekje verder. Hey, en wat voor onderwerp zullen we vandaag eens gaan bespreken?

0:13

Raphael Dit is een onderwerp die jij graag wil bespreken.

0:15

Koos Yes, en dat is, want ik ben al helemaal enthousiast.

0:18

Raphael Zeg het maar.

0:19

Koos Ja, natuurlijke mens. Wat is de natuurlijke mens? En het over de natuurlijke mens hebben. We hebben, want de natuurlijke mens is een vijand van God.

0:33

Raphael Ja, dat is eigenlijk, dat is het inderdaad. Maar waarom is hij dan een vijand van God eigenlijk?

0:42

Koos Nou, op een of andere manier, de natuurlijke mens die heeft het niet zo op geestelijke zaken. Die heeft het niet zo, die denkt aan zichzelf. De natuurlijke mens die is heel egoïstisch.

1:04

Raphael Maar we moeten wel zeggen dat als iedereen aan zichzelf denkt...

1:07

Koos Ja, dan wordt aan iedereen gedacht.

1:08

Raphael Zo is dat. Urbanis.

1:09

Koos Ja, die is wel tof. Dus ja, in dat opzicht is het niet helemaal verkeerd om aan jezelf te denken. Maar bij de natuurlijke mens gaat het verder dan dat. Dat is een bepaald egoïsme. Wat ten koste gaat van de ander. Dus de natuurlijke mens is gewoon geen prettige... Dat is zeg maar het stemmetje in je, wat je ook naar beneden haalt. Totdat je zegt van, nou, je kan het niet. Dat is ook de natuurlijke mens. Of, ik heb vandaag geen zin. Dat is de natuurlijke mens. Of, bidden. Waarom zou je bidden? Dat zijn allemaal dingetjes vanuit de natuurlijke mens.

1:51

Raphael Ja, maar dan vind ik wel dat... Je hebt dus de natuurlijke mens. En je hebt de invloeden van Satan.

1:58

Koos Ja.

1:58

Raphael Dus daar zit een verschil in. Ik denk dat we dat dan misschien wel moeten bespreken.

2:02

Koos Ja, nee, is goed.

2:03

Raphael Maar dus dan hebben we... We zijn op deze aarde gekomen natuurlijk om getest te worden.

2:07

Koos Ja.

2:08

Raphael En daar zijn we dus eigenlijk gewoon... Dus bovenop dat we al getest worden... heeft hem als vader besloten dat we ook nog eens een keer de natuurlijke mens met ons meekrijgen. Of is dat dus al iets wat daarvoor ook al was?

2:21

Koos Nou, ik denk wel dat die natuurlijke mens nodig was... om getest te kunnen worden.

2:26

Raphael Maar we hadden het dus nog niet. Dat is dus iets wat we op ons hebben gekregen.

2:31

Koos Ja, met de geboorte. Door de geboorte heb je ook dan die natuurlijke mens in je en met je meegekregen. Dat zit in ons sterfelijke lichaam of zo. Zoiets. Aan de andere kant zit het ook al in je hoofd.

2:45

Raphael Maar het is dus niet alleen maar ook lichamelijke behoeftes, hè?

2:49

Koos Ja, ja, ja. Die natuurlijke mens heeft hele sterke lichamelijke behoeftes. Ja, ook al het drangen.

2:54

Raphael Ja?

2:54

Koos Ja.

2:55

Raphael Dus je hebt de lichamelijke natuurlijke mens en de geestelijke natuurlijke mens?

3:02

Koos Ja, zo zou je het kunnen noemen.

3:05

Raphael Maar wat is dan het verschil tussen de natuurlijke mens... dus de drang van de natuurlijke mens en de invloeden van Satan?

3:12

Koos Ja, ik denk dat de invloeden van Satan heel goed proberen in te werken... op de verlangens van die natuurlijke mens. En je... ehm... nou ja... als Satan het idee heeft dat je gevoelig bent voor geur ofzo... dan stuurt hij allerlei geurtjes op je af. Of hij heeft het idee dat je gevoelig bent voor bepaalde beelden... dan stuurt hij die beelden op je af. Dus hij... hij presenteert van alles voor je... zodat jij daar mogelijk op ingaat. Dat denk ik. En Satan is constant bezig om je... ja... ja, ze noemen het ook wel te verleiden, hè. Dus de... dan zeggen ze, ja, de verleiding is groot. Bijvoorbeeld als je... nou, een tijdje niks hebt gegeten... en dan kom je in zo'n... nou, dan ga je bijvoorbeeld boodschappen doen.

4:12

Raphael Och, man, dat heb ik vandaag dus gehad.

4:13

Koos Nou, dan koop je altijd veel meer... dan je eigenlijk van plan was om te...

4:18

Raphael Ja, klopt.

4:19

Koos gaan inkopen doen. Dus...

4:21

Raphael Nou, ik... nu dat je het zo over hebt... en ik begin ook over na te denken... dat jij zegt dat... ik denk... ik denk dat iedereen... bijna iedereen wel dezelfde soort... invloeden krijgt van Satan. Dus jij zegt wel van... hij zou... als jij bijvoorbeeld... vooral de geuren niet... dat je daarvan misleid wordt... of door... dat dat... nou, natuurlijke mensen... dat hij dan die geuren op je... maar ik denk dat dat... ik weet niet... misschien is dat wel... dat is echt heel toegespitst... van Satan. Terwijl ik denk dat dat gewoon... dingen zijn die zo'n zo al om ons heen gebeuren. Maar omdat wij... daar gevoelig voor zijn... dat is net zoals dat jij een gele auto koopt... en dat je in één keer allemaal gele auto's ziet. Terwijl die gele auto's waren er allemaal al wel. Ik denk dat als jouw natuurlijke mens... bepaalde zwaktes heeft dan... dat hij daar dan gewoon extra gevoelig voor is. Want ik denk dat die verleidingen van Satan... die zijn er gewoon. Voor iedereen.

5:19

Koos Ja.

5:20

Raphael En natuurlijk... heb je bepaalde verleidingen... in bepaalde werelddelen niet. Omdat die gewoon niet toegankelijk zijn. Via internet hebben we natuurlijk... veel meer verleidingen... die we kunnen krijgen. En social media... die zul je daar in de gebieden hebben... die geen internet hebben... die zullen dat natuurlijk niet hebben. Die verleidingen.

5:36

Koos Die hebben we andere verleidingen.

5:37

Raphael Die hebben we andere verleidingen.

5:39

Koos Ja.

5:40

Raphael Maar ik denk dus dat... dat er dus... dat Satan niet zozeer persoonlijk aan ons trekt. Maar dat hij het wel... ...voorschoteld en... ik zeg het altijd, ik ben een IT'er... dat zeg maar... dat een hacker... de meeste... fouten met hacken... gebeurt omdat er losse vlodders... of dat er met hagel wordt geschoten. En dan kijken waar dat landt... en dan... waar ze naar binnen kunnen, daar gaan ze dan naar binnen. Dus je moet ervoor zorgen... als bedrijfszijnde dat je... zoveel mogelijk dicht hebt getimmerd... dus dat die... hagelschoten niet bij jou binnenkomen. En dus eigenlijk alleen maar... de mensen die echt moeite willen doen... die komen bij jou binnen. Bij een bedrijf. Dus daarvoor moet je zorgen dan. En ik denk dat dat dan persoonlijk... dan ook wel een beetje zo geldt. Dus dat je... je basis moet je op orde hebben. Moet je dicht getimmerd hebben. Van die natuurlijke mensen. Dus dan zou de hagel... die Satan schiet... de verleidingen... zullen dan minder impact op je hebben. Tenzij hij dus echt op jou gemunt heeft.

6:56

Koos Ja, daar ben ik met jou eens. Het is wel zo... dat net als... dus heel mooi vergelijk wel... die techniek ontwikkelt ook. Dus op... ik bedoel de virus scanner... van tien jaar geleden of twintig jaar geleden... als je die nu installeert op je computer... dan denk ik van... heb je helemaal niks aan. Dus dat is net als met de natuurlijke mens. Je moet steeds... alert zijn. En steeds moet je eigenlijk een nieuwe virus scanner... moet je updaten. Oftewel, elke... want die natuurlijke mens, elke dag... zit die aan je te trekken. Want die is elke dag... ook in je bezig. Met die drangen... en met die behoeftes... waar die natuurlijke mens helemaal blij van wordt. Terwijl aan de andere kant... heb je ook jouw goddelijke... bewustzijn... of hoe zeg je dat? Je goddelijke geest.

7:53

Raphael Licht van Christus.

7:54

Koos Licht van Christus.

7:55

Raphael Die hebben we ook meegekregen bij geboorte.

8:00

Koos Je geest. Ik zie het zelf... je bestaat een beetje uit twee delen... lijkt het wel. Heel gek. Maar aan de ene kant dus die... dat goddelijke deel. Je goddelijke ik. Aan de andere kant dus die natuurlijke mens. Met alles wat daarmee samenhangt. En dat is een continu... strijd zou je het kunnen noemen. Of proces. Of in ieder geval... dat werkt continu op je in. Die beide kanten.

8:26

Raphael Ja, dus nog niet eens dan zozeer dat... wat je vaak ziet in die tekenfilms... dat je een engeltje en een duifeltje op je schouder hebt staan.

8:32

Koos Ja.

8:33

Raphael Maar dat je dus eigenlijk alleen maar dat engeltje hebt... en een natuurlijke mens. En dus de hagel van Satan.

8:39

Koos Ja.

8:40

Raphael Dus de verleidingen om ons heen.

8:41

Koos Ja.

8:41

Raphael Dus niet zozeer dat dat duifeltje aan ons trekt... maar dat als natuurlijke mens dat interessant vindt... om daarop in te geven. In zo'n verleiding.

8:50

Koos Ja.

8:51

Raphael Die Satan veelvuldig presenteert aan ons.

8:54

Koos Ja. Waarbij er nog iets is... want er staat dan ook in de schriften geschreven... dat God je zwakheden heeft gegeven. En ik denk dat...

9:05

Raphael Nou, dat maakt het ook niet makkelijk voor ons, hè?

9:07

Koos Nee, het is echt een hele boeiende experience dit, hè? Het is echt wel een beetje... nou ja, een soort... ja, hoe zeg je dat? Ultiem... ja, hoe noem je dat? Echt een... ja, een hele uitdagende...

9:27

Raphael Ultieme...

9:28

Koos Ultieme ervaring, moet ik zo zeggen.

9:29

Raphael Ja, geen herinneringen meer. Natuurlijk een mens meegekregen. Zwakheden. En hagel.

9:37

Koos Wat had jij maar nu weer? Wordt met hagel geschoten.

9:39

Raphael Wordt met hagel geschoten. Ongelooflijk, man.

9:42

Koos Ja, maar dat is eigenlijk... als je het zo bekijkt, wel fantastisch. En daarom, hoe meer je daarvan bewust bent... dit hele krachtenveld... hoe beter je daar dan ook... in kunt opereren of mee om kunt gaan. Toch?

9:55

Raphael Ja.

9:56

Koos Dus ik word er alleen maar blij en vrolijk van. En dan begin je het ook te herkennen. Dan denk ik, nou ja... die gedachten van die natuurlijke mensen... weg ermee, want ik... voor mij is iets anders belangrijk. Voor mij is belangrijk... Christus staat voor mij op nummer één. Mijn relatie met mijn hemelse vader is op nummer één. En die stomme natuurlijke mensen in mij... die zitten allemaal... aan te knabbelen of die zeggen van... geen zin vandaag of weet ik veel wat... of afleiding, waardoor ik... wat ik belangrijk vind, bijna geen aandacht aan besteed. Ja, dat is natuurlijk dom. Dat klopt helemaal niet. Dus dan, ja, hoe bewuster ik mij daarvoor word... dan ga ik toch... weg in de kast, jij, natuurlijke mensen. Ik wil wel aandacht besteden aan mijn hemelse vader. Ik wil wel in die relatie. Ik wil hem wel betrekken in mijn leven.

10:41

Raphael Ja, dat is echt een leerproces ook.

10:43

Koos Ja, dat is gewoon een leerproces. En een leerproces. En een dadelijks proces.

10:47

Raphael Ja, ik heb wel soms medelijden met kleine kinderen. Want die moeten wij dus opvoeden... als ouders zijnde. Of als... hoe noemen we dat? Voogden. Dat je dus moet bij... je moet ze bijbrengen... wat jij eigenlijk al wel weet... waar jij overtuigd van bent. Maar zij nog niet. En dan moet je dus proberen om dat... te zorgen dat zij dat dan wel meekrijgen. En dan...

11:12

Koos Ja.

11:13

Raphael Dat is wel lastig hoor, om dat te doen.

11:15

Koos Wel lastig. Kijk, ik heb nooit... een kind gebaard. Dus probeer maar eens... iemand uit te leggen... hoe het is om een bevalling te ervaren... als je dat nooit zelf hebt meegemaakt. Dat gaat dan al niet worden. Maar als iemand... Dus ik heb het nooit meegemaakt, maar iemand die het wel heeft meegemaakt... die probeert het mij dat uit te leggen. Maar ja, dat ga ik ook niet helemaal begrijpen. Dus net als van... Als je nooit... een burn-out hebt gehad. Of nooit overspannen bent geweest. En iemand probeert je dat uit te leggen. Dan kun je dat niet helemaal goed... invoelen. Of begrijpen wat dat is.

11:56

Raphael Klopt.

11:58

Koos Maar goed. Daarom... wat ik eigenlijk daarmee wil zeggen... met die natuurlijke mensen... is dat dat een dagelijks ding is. Dagelijks terugkerend. En dat het heel mooi... dat vergelijkt met die virus-scanner. Dat je ook dagelijks moet zorgen voor een... dat die aanstaat. Die virus-scanner. Dat je hem ook regelmatig update. Maar hoe kun je dat doen?

12:21

Raphael Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Die had ik ook in mijn hoofd. Om die te stellen aan jou. Van wat is dan die virus-scanner? En je had het al over het licht van Christus. En dan denk ik ook wel dat... de gave van de Heilige Geest... een heel erg belangrijke rol speelt. Om ons natuurlijke mens van ons af te zetten. En dan met de dagelijkse updates... denk ik wel dat je kan zeggen van... gebed.

12:45

Koos Ja, gebed. Denk ik ook.

12:46

Raphael Superbelangrijk. We hebben ook een aflevering over gemaakt. Over bidden.

12:50

Koos Ja.

12:52

Raphael En... studeren. En dan... wat ik de laatste tijd altijd wel een beetje... met mezelf zit. Over schriftenstudie. Denk ik, ja, belangrijk. Maar ik vind hedendaagse openbaring... vind ik belangrijker dan... openbaring die vroeger is gegeven. Nu zijn de woorden van Christus... heel erg belangrijk.

13:14

Koos Ja.

13:15

Raphael Maar die... Ja. Wat jij ook zegt van... een viruskenner van twintig jaar geleden... is niet meer op toepassing van nu. Dus als wij... alleen maar de schriften zouden lezen van vroeger... dat is alsof we een virusscanner hebben... van tweeduizend jaar geleden. Terwijl we... nu in 2024 leven... we hebben een viruskenner nodig van 2024. Dus we hebben... hedendaagse openbaring nodig... die ons kan vertellen van... wat zijn de virussen... vandaag de dag... die wij moeten bestrijden. En dit zijn jouw... handvaten om dat te doen. Dus ik vind... hedendaagse openbaring... dat dus te lezen... en te luisteren... horen... om die virusscanner dus up-to-date te krijgen.

14:06

Koos Ja, daar eens. Ja hoor.

14:08

Raphael Dus bidden, studeren... Nou, we hebben... in een van onze vorige podcast hadden we het ook over... over vasten. Of tenminste een klein gedeelte over vasten. We hebben nog geen podcast gemaakt over vasten. Misschien hebben we ook wel een leuk onderwerp.

14:24

Koos Dat kunnen we. Ja, de avond... dat je van het avondmaal neemt... dus je doopverbond vernieuwt.

14:30

Raphael Ja, dus dat is wekelijks.

14:31

Koos Dat is wekelijks.

14:32

Raphael Ja, avondmaal.

14:36

Koos Ja, god betrekken in je leven... maar dat doe je dus juist door... door gebed, maar ook... ga nog net even iets verder dan, denk ik... als je God betrekt in je leven... dan bij dingen die je tegenkomt... door de dag heen... dat je ook gedachtes hebt... die je uitwisselt met... met je hemelse vader. Van hé, soms een dankgedachte. Zo van, oh dankjewel... dat iets wel lukt. Of hé, ik zit hier mee, ik kom er niet zo goed uit. En dat je dan een... nou ja, zoekt naar inspiratie. En dat je hem dan daarbij betrekt... van hé, ik heb eigenlijk nu wel... inspiratie bij nodig of zo. Weet je, dat helpt mij ook wel.

15:18

Raphael Ja, want een gebed in je hart.

15:20

Koos Ja, een gebed in mijn hart.

15:22

Raphael Want dat hoeft niet altijd zo officieel... met een opening en een slot, hè?

15:26

Koos Nee, ja precies. Dus... Ja, nee, dat is dus die... die natuurlijke mens... mijn favoriete onderwerp... omdat hij gewoon elke dag terugkomt. Dag in, dag uit. En dat is ook wat in de schrift staat... in Christus voorwaarts streven. Dus vandaag... focus op Christus... en... en dat gaan we morgen weer doen. En vandaag dus focus op Christus. Oftewel, die natuurlijke mens... zoveel mogelijk naar de achtergrond zien te krijgen. En Christus op de voorgrond zien te krijgen.

16:08

Raphael Ik vind het mooi dat je dat zegt. Want... het is heel belangrijk... met bijvoorbeeld autorijden of fietsen... is dat je kijkt... waar je naartoe gaat. Want als je dus... of tenminste, daar waar je naar kijkt... daar ga je naartoe. Dat is eigenlijk wat er gebeurt... automatisch. Of automatisch, ik bedoel... je kan wel even een momentje naar links kijken... als je aan het autorijden bent. Moet je ook doen trouwens, als je gaat invoegen. Moet je ook altijd even naar links kijken. Of over je schouder. Maar... als... dus als we dus Christus... als focuspunt hebben. Dat is waar we naartoe willen gaan. Dan zullen we daar... naartoe gaan. Dan zullen we dus... nou ja, meer op Christus gaan lijken. Dat is dan eigenlijk... ons doel is het Celestiale Koninkrijk. Daar willen we naartoe, uiteindelijk. Maar dan zullen we als dus... Christus in ons leven betrekken... dan zullen we daar komen. Dan zullen we zijn eigenschappen ontwikkelen.

17:08

Koos Ja. Daar zit dan ook je hart. Waar je hart zit.

17:13

Raphael En hoe heb je dat dan bijvoorbeeld thuis ingericht? Heb je herinneringen thuis... of hoe noem je dat? Reminders? Thuis hangen?

17:22

Koos Nee, dat niet zozeer.

17:24

Raphael Een schilderij of een plaat van Christus?

17:27

Koos Nee. Nee, heb ik niet. Maar goed, ja... Ik heb mijn eigen hele kleine stukje. Ik heb in mijn kast dan mijn eigen...

17:36

Raphael Oh, en daar staat wel wat?

17:37

Koos Ja, mijn soort van plaatje. Zo'n plaatje van Christus.

17:44

Raphael Ja, wij hebben het in de hal hangen... als we de trap naar beneden komen. Dus daar komen we elke dag langs. Ik zie het eigenlijk al niet meer. Omdat het natuurlijk gewoon standaard hangt. Maar toch, als het in je blikveld komt... dan is het onbewust. Dus ik denk dat het ook wel belangrijk is. Dat is een bepaalde trigger van... Oh ja, Christus.

18:01

Koos Grappig dat je dat zegt, want ochtends... ga ik altijd mijn kast open. Maar goed, daar heb ik dus die soort van... plaatje van Christus staan.

18:09

Raphael Altijd.

18:10

Koos Ja, een soort van, ja. En dan zeg ik, nou, goeiemorgen. En s'avonds... dat is echt een dagelijks... soort van ritueelachtig iets voor mij.

18:19

Raphael En jij hebt hem ook in je portemonnee, toch?

18:21

Koos En ook in mijn portemonnee, ja. Dat klopt.

18:24

Raphael Of portemonnee, ja, bij je telefoon zit dat in.

18:26

Koos Zit die wel, ja. Maar ik had hier vroeger inderdaad zo'n scherpje in zitten. En daar zat die ook in. En dat zit er nog steeds. En s'avonds heb ik dat ook. Dat ik naar bed ga, dat ik nog eventjes... welterusten... zeg tegen mijn plaatje.

18:42

Raphael Ja, dus het is toch wel...

18:45

Koos Het is grappig, hè? Ik vind het toch wel interessant dat je dat zegt. Kijk, ik ben ook bezig met het bouwen van een huis. En met het bouwen... dan kom ik af en toe een kruissteken tegen. Een stukje betonijzer... wat er was afgeslepen... maar dat was in de vorm van een kruis, bijvoorbeeld. En dan, hé, dan valt me dat toch wel even op. Terwijl... Kijk, Christus is voor ons aan het kruis gestorven. En ik ben ook... een beetje in het katholieke zuiden opgegroeid... waarbij het kruis toch ook een heel belangrijk... nadrukkelijk... christelijk symbool is. Maar voor mij is het... ook het kruis toch best wel... een belangrijk symbool, merk ik wel.

19:26

Raphael Ja, want je komt nu... omdat je nu ook tegenkomt, vat het je echt op... dat het aan Christus doet denken.

19:32

Koos Juist, juist. Dus het kan wel... het kan je wel helpen, van die symbolen. Ik heb zo niet... pontificaal in mijn huis hangen. Maar... ik vind dat wel mooi. En ook mensen die dat wel hebben... daar kan ik ook wel echt wel waardering voor opbrengen. Dus... en het kan je denk ik ook nog wel helpen... om die focus te hebben en te houden.

19:56

Raphael Ja, want ik ben natuurlijk een mens... om dat zoveel mogelijk... achter je te laten, want... we raken hem niet kwijt. In ieder geval voorlopig nog niet.

20:04

Koos Voorlopig nog niet. Ik denk dat je... je hele leven zo ver naar...

20:07

Raphael Op de wereld. Ja, zolang we leven.

20:09

Koos Heb je daar mee te maken hoor.

20:11

Raphael In ons sterfelijk leven.

20:12

Koos Ja.

20:12

Raphael En dan ben jij dan ook wel mee eens... dat we uiteindelijk... het natuurlijke mens... van ons afzetten? Dat er een punt komt dat die... gewoon niet meer onderdeel is van ons?

20:24

Koos Ja, nou... ik hoop het wel. Ik denk het ook wel. Maar er is ook wel een soort van theorie... dat als je dus die natuurlijke mens... in je leven niet hebt... proberen af te... te wennen of te zweren... of weet ik veel hoe je dat moet noemen... dat je daar toch last van gaat hebben in het leven hierna. Dus dat je... ik noem maar wat met bepaalde verslavingen. Dat je die verslavingen nog steeds ervaart... in het leven hierna. Ook met bijvoorbeeld roken of alcohol... of wat dan ook. Of eten.

20:56

Raphael Ja, veel verslavingen zijn ook geestelijk hè?

20:58

Koos Ja.

20:58

Raphael Mentaal.

20:59

Koos Precies. Dus ik... Er is wel een theorie die zegt dat je... daar last van blijft houden in het leven hierna... van die verslaving. Dus dat het in dit leven best wel belangrijk is... om te leren of... eraan te werken om van die verslavingen... af te komen of daar... van weg te blijven.

21:18

Raphael Elke vorm van?

21:20

Koos Ja. In principe wel. Alleen het is best lastig... want er zijn echt wel heel veel verslavingen. Er zijn bijvoorbeeld verslavingen met die gekke telefoon... of van een spelletje of van... noem maar op. Want wij zijn ook best wel... gewoontedieren met... we houden ook wel van regelmaat. En dat kan heel snel een soort van verslaving. In inkomen.

21:41

Raphael Eten. Verslaafd aan eten.

21:42

Koos Of slapen. Weet ik veel wat. Klinkt gek, maar zelfs daarin zou je zelfs nog... een soort van verslaving kunnen vinden.

21:49

Raphael Ja, als je het niet kan reguleren.

21:51

Kooos Ja, zodat het belangrijker wordt dan.

21:54

Koos Nou ja, goed. Nee, maar zo. Het ging mij om. Natuurlijk, een mens is een prachtig onderwerp... om daar bewust van te zijn. Dat dat elke dag... een issue is eigenlijk. En dat je daar... mee te maken en mee te dealen hebt. En dat je zorgt voor een goede... geestelijke... virusscanner.

22:16

Raphael Ja, mooi. Die moet we erin houden.

22:18

Koos Precies. En zorg dat je die... update met gebed... en met die focus op Christus. En dan wil dat wel. En dan gaat dat ook wel. Dus ja, dat kan ik alleen maar aanbevelen. Vandaar dat dit onderwerp... ik denk van nou, toch leuk besproken zo.

22:35

Raphael Ja. Ik ben er een stuk wijzer van geworden.

22:39

Koos Yes. Nou, ik hoop luisteraars ook. En dan tot de volgende keer, zou ik zeggen.

22:44

Raphael Dankjewel Koos.

22:44

Koos Doei.